Alvarin Metalli

Vahvistamme kapasiteettia tuotantotilojen laajennuksella


Päättyvä vuosikymmen on ollut Alvarin Metallin kasvun aikaa. Olemme panostaneet henkilökuntaan, teknologiaan ja työstökoneisiin sekä toimitiloihin vastataksemme asiakkaiden asettamiin vaatimuksiin ja haasteisiin. Viimeisimmät investoinnit toimitiloihin vahvistavat kapasiteettiamme niin tehokkaamman työskentelyn kuin henkilöstön hyvinvoinnin kautta.

Monitoimiset tilat henkilökunnan käyttöön

Tuotantotilalaajennus kattaa myös uudet konttoritilat. Panostamme koulutukseen ja tiimityöskentelyyn ja uusissa tiloissa on käytössä tarpeeseen mukautuvia neuvottelu- ja palaveritiloja kahdessa tasossa. Sosiaalitilat saunoineen ja kahvioineen tukevat myös henkilöstön hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Lisätilaa vaativat mm. isot koneistukset

Kasvava liiketoiminta edellytti myös uusia tiloja konepajan perustoimintoihin kuten hiekkapuhallus- ja maalaus, levy- ja hitsaustyö, kokoonpano ja viimeistely. Isotkin koneistukset hoituvat nyt niille varatuissa tiloissa. Erillinen iso kangaspäällysteinen halli toimii logistisena leikevarastona.

Uusi yritysilme selkeyttää konepaja-aluetta

Konepaja-alueella liikkuminen ja asioiminen selkeytettiin logistiikkaopasteisiin, jotka ovat Alvarin Metallin  uudistuneen yritysilmeen mukaiset. Modernisointu logo ja vihreä tunnusväri viestii yrityksen strategiasta olla mukana kasvussa ja kehityksessä. Se tukee myös laatumielikuvaa siitä, kuinka keskellä puhdasta luontoa ja vihantaa metsää tuotetaan kansainvälistä palvelua kilpailukykyisesti.


Alvarin Metalli