Alvarin Metalli

Palvelut

Alvarin-Metalli-metalliteollisuus-alihankinta-konepaja-palvelut-hitsaus-koneistus-puhallus-maalaus-mittaus-kalibrointi-suunnittelu

Hitsaus ja levytyö

Tarjoamme hitsaus- ja levyrakennepalvelun alusta loppuun saakka. Hallitsemme eri hitsausmenetelmät kuten MIG-hitsauksen, robottihitsauksen sekä jauhekaarihitsauksen ja huomioimme työturvallisuuden sekä panostamme työnjäljen kestävyyteen. Ydinosaamistamme ovat pienten ja keskiraskaiden runkorakenteiden valmistus mutta raskaskaan valmistus ei ole tuotannossamme vierasta.

Hitsauksen laadunvarmistukseen käytössämme on sertifioitu ISO 3834-2 laatujärjestelmä. Kiinnitämme jatkuvasti huomiota hitsausmenetelmiimme ja niiden kehittämiseen sekä hitsaajien pätevyyteen sekä koulutukseen.

Poltto-, plasma- ja laserleikkauksen sekä CNC-särmäyksen ja -mankeloinnin suoritamme yhteistyössä pitkäaikaisten kumppaneiden kanssa.

Alvarin-Metalli-metalliteollisuus-alihankinta-konepaja-palvelut-hitsaus-levytyo
Alvarin-Metalli-metalliteollisuus-alihankinta-konepaja-palvelut-koneistus-koneistuspalvelut

Koneistuspalvelut

Koneistuksessa palvelemme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti pienistä sorvausosista aina vaativiin isoihin runkorakenteisiin. Koneistamme itse valmistamiamme hitsausrakenneosia sekä asiakkaan toimittamia valu- tai teräsrakenteita. Koneistamme ammattitaidolla laajasti eri materiaaleja rakenneteräksistä alumiineihin, ruostumattomiin ja erikoisteräksiin.

Nykyaikainen konekanta ja hyvä työstökapasiteetti mahdollistavat haastavatkin koneistusprojektit, koneistuskapasiteettiämme täydentää laaja ja pitkäaikainen yhteistyöverkosto.

Hitsatut ja koneistetut runkorakenteet

Toimitamme asiakkaalle valmiin runkorakenteen tai osakokonaisuuden hitsattuna ja koneistettuna. koneistamme myös asiakkaan toimittamia valmiiksi hitsattuja osia tai valuja. Tarjoamme myös pelkästään hitsatut runkorakenteet.

Puhallus, maalaus

Pintakäsittelyt hoidamme pääasiassa omassa maalaamossa (15m x 10m x 4m) ja esikäsittelyn teräsraepuhaltamossa (18m x 8m x 6m). Maalaamossamme on käytössä sähköstaattinen märkämaalaus tai normaali korkeapaineruisku. Teräsrae puhalluksella varmistetaan esikäsitellyn pinnan puhtaus ilman hiekkapuhalluksen haittoja.
Tarvittaessa kappaleet on mahdollista höyrypestä ennen raepuhallusta.

Muut pintakäsittelyt kuten pulverimaalauksen, sinkityksen, mustauksen ja fosfatoinnin hankimme pitkäaikaisilta yhteistyö kumppaneiltamme.

Alvarin-Metalli-metalliteollisuus-alihankinta-konepaja-palvelut-mittaus-kalibrointi

Mittaus, kalibrointi

Panostamme ajanmukaiseen teknologiaan ja tuotantomenetelmiin vaativien tuotteiden valmistuksessa. Kappaleiden ja työkalujen mittaus suoritetaan 3D-mittakoneella. Mittaustekniikan keskeisiä osa-alueita ovat suureet, mittayksiköt, mittanormaalit, mittaukset, mittaustulosten käsittely sekä luotettavuuden arviointi.

Koneenosien on kokoonpanovaiheessa sovittava tarkasti toisiinsa ja ammattitaitoisen mittaajan on todettava, että valmistetut osat ovat annettujen toleranssien ja standardien mukaisia.

Kokoonpano

Alvarin Metalli toimittaa laitteet tai osakokonaisuudet täysin valmiina kokoonpanona tai osakokoonpanona asiakkaan omalle kokoonpanolinjalle. Voimme myös toimittaa kokoonpanot suoraan loppuasiakkaalle.

Kokoonpanomme hoitaa niin pienet kuin suuret laitekokonaisuudet omista ja ostetuista tai asiakkaan toimittamista komponenteista valmiiksi tuotteiksi nopeasti ja tehokkaasti.

Kokoonpano on merkittävä kilpailutekijä erityisesti silloin, kun tuotantolinjan täytyy selvitä useista eri sarjan tuotteista mahdollisimman lyhyellä läpimenoajalla. Kauttamme hoituvat kokoonpano- ja asennustyöt joko kertaluonteisina projekteina tai jatkuvalla sopimuksella laadukkaasti ja varmasti. Oman komponenttivalmistuksemme ansiosta takaamme osien korkean laadun ja tarvittaessa nopeatkin toimitukset.

Alvarin-Metalli-metalliteollisuus-alihankinta-konepaja-palvelut-kokoonpano

Kokonais- ja järjestelmätoimitukset

Alusta loppuun saakka samassa talossa tehty tuote on usein asiakkaalle edullinen, luotettava ja nopea tapa teetättää koneita ja laitteita. Yksi toimija pystyy parhaiten vastaamaan projektin aikataulutuksesta, kustannuksista ja hallinnasta, jolloin tuotteen luovutus todennäköisemmin tapahtuu sovitussa aikataulussa ja reklamaatiot saadaan minimoitua.

Kokonais- ja järjestelmätoimitukset räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Asiakas voi halutessaan osallistua projektiin mutta kun resursseja halutaan säästä,ä voi toimituksen pyytää avaimet käteen -periaatteella.

Kokonaistoimitus voi sisältää seuraavia osatekijöitä ja muodostaa näistä asiakkaan tarpeita vastaavan kokonaisuuden: viranomaistehtävät, projektinjohto, suunnittelu, kilpailutus, teräsrakenne, sähkö, hydrauliikka, automaatio, maarakenne. Käytämme tarvittaessa laajaa ja luotettavaa alihankintaverkosamme, jolloin pystymme vastaamaan monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Kokonaisalihankinnalla asiakas saa itselleen valmiin koneen, laitteen tai laitteen osan. Valmistamme osat, teemme hankinnat, suoritamme kokoonpanon, sähköistämme ja testaamme tuotteet.

Varaosien valmistus

Valmistamme varaosia asiakkaan dokumenteilla tai mahdollisuuksien mukaan myös mallista. Tarvittaessa pystymme valmistamaan osia hyvinkin lyhyellä toimitusajalla ja useimmin kuluvia osia voimme tehdä myös varastoon.

Suunnittelu

Tuotesuunnittelu on oleellinen osa tuotekehitystä, hyvällä suunnittelulla taataan jo osittain itse tuotteen toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus.

Suunnittelemme tuotteita itsenäisesti tai yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asioimme luontevasti myös erilaisten insinööri- ja suunnittelutoimistojen kanssa kuin viranomaisyhteyksien kanssa. Suunnittelumme lähtökohtana toimii asiakas: mihin käyttötarkoitukseen tuote tulee, mitä ominaisuuksia sen täytyy sisältää, millaisella budjetilla ja aikataululla se täytyy valmistaa?

Toteutamme suunnittelutyöt alihankintana osaavalla ja kokeneella teollisuuden suunnittelijalla. Tuotteista piirretään 3D-kuvat CAD-ohjelmalla ja tarvittavat mittapiirrokset toimitetaan asiakkaalle että tuotantoon.

Protot ja projektit

Proto- ja projekti tuotteet valmistetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Osat voidaan valmistaa asiakkaan suunnitelmien mukaan tai voimme hoitaa valmistuksen suunnittelusta lähtien.

Haluamme olla tiiviissä yhteydessä myös asiakkaan suunnitteluun ja tuoda tarvittavaa tuotannon näkemystä jo suunnitteluvaiheessa ja näin auttaa mm. madaltamaan tuotteen valmistuskustannuksia.

Alvarin Metalli