Suunnittelu

Suunnittelu

Tuotesuunnittelua ja protovalmistusta

Tuotesuunnittelu on oleellinen osa tuotekehitystä, hyvällä suunnittelulla taataan jo osittain itse tuotteen toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus.

Suunnittelemme tuotteita itsenäisesti tai yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asioimme luontevasti myös erilaisten insinööri- ja suunnittelutoimistojen kanssa kuin viranomaisyhteyksien kanssa. Suunnittelumme lähtökohtana toimii asiakas: mihin käyttötarkoitukseen tuote tulee, mitä ominaisuuksia sen täytyy sisältää, millaisella budjetilla ja aikataululla se täytyy valmistaa?

Toteutamme suunnittelutyöt alihankintana osaavalla ja kokeneella teollisuuden suunnittelijalla. Tuotteista piirretään 3D-kuvat CAD-ohjelmalla ja tarvittavat mittapiirrokset toimitetaan asiakkaalle että tuotantoon.

Protot ja projektit

Proto- ja projekti tuotteet valmistetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Osat voidaan valmistaa asiakkaan suunnitelmien mukaan tai voimme hoitaa valmistuksen suunnittelusta lähtien.

Haluamme olla tiiviissä yhteydessä myös asiakkaan suunnitteluun ja tuoda tarvittavaa tuotannon näkemystä jo suunnitteluvaiheessa ja näin auttaa mm. madaltamaan tuotteen valmistuskustannuksia.

in English Suomeksi Arttu Alvari office@alvarinmetalli.fi