Palvelut > KOKONAIS- JA JÄRJESTELMÄTOIMITUKSET

alvarin-metalli-kokonais-ja-jarjestelmatoimitukset-metalliteollisuus

Alusta loppuun saakka samassa talossa tehty tuote on usein asiakkaalle edullinen, luotettava ja nopea tapa teetättää koneita ja laitteita. Yksi toimija pystyy parhaiten vastaamaan projektin aikataulutuksesta, kustannuksista ja hallinnasta, jolloin tuotteen luovutus todennäköisemmin tapahtuu sovitussa aikataulussa ja reklamaatiot saadaan minimoitua.

Kokonais- ja järjestelmätoimitukset räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Asiakas voi halutessaan osallistua projektiin mutta kun resursseja halutaan säästä,ä voi toimituksen pyytää avaimet käteen -periaatteella.

Kokonaistoimitus voi sisältää seuraavia osatekijöitä ja muodostaa näistä asiakkaan tarpeita vastaavan kokonaisuuden: viranomaistehtävät, projektinjohto, suunnittelu, kilpailutus, teräsrakenne, sähkö, hydrauliikka, automaatio, maarakenne. Käytämme tarvittaessa laajaa ja luotettavaa alihankintaverkosamme, jolloin pystymme vastaamaan monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin.