Palvelut > SUUNNITTELU

alvarin-metalli-suunnittelu-metalliteollisuus-

Tuotesuunnittelu on oleellinen osa tuotekehitystä, hyvällä suunnittelulla taataan jo osittain itse tuotteen toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus.

Suunnittelemme tuotteita itsenäisesti tai yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asioimme luontevasti myös erilaisten insinööri- ja suunnittelutoimistojen kanssa kuin viranomaisyhteyksien kanssa. Suunnittelumme lähtökohtana toimii asiakas: mihin käyttötarkoitukseen tuote tulee, mitä ominaisuuksia sen täytyy sisältää, millaisella budjetilla ja aikataululla se täytyy valmistaa?

Toteutamme suunnittelutyöt alihankintana osaavalla ja kokeneella teollisuuden suunnittelijalla. Tuotteista piirretään 3D-kuvat CAD-ohjelmalla ja tarvittavat mittapiirrokset toimitetaan asiakkaalle että tuotantoon.